Coaching

Flow, vrijheid, rust is wat je van nature bent.

Wanneer krijg jij de beste ingevingen, het aha moment, wanneer je een ‘probleem’ hebt?
Als je er niet aan denkt, als je ontspant?
Ontspant in je denken, voorbij je denken?
Tijdens mijn coaching kijken we naar jouw overtuigingen, gedachten waar je in bent gaan geloven. Het doorzien van de onschuldige aannames die je hebt gedaan, geven de ontspanning en brengen je voorbij je denken, naar wie je van nature, in werkelijk

In balans, vrij van de waan van de dag.

Wat voel je op dit moment en waar denk je dat dat vandaan komt?
Het goede nieuws is dat, dat wat je voelt van binnen uit komt en niet door omstandigheden of wat anderen doen en zeggen buiten jou.
Alles wat je ervaart van binnen uit. zodra je dat hebt ervaren en kunt Zien, kom je steeds meer in balans en ga je denken en doen vanuit jouw Essentie, in balans.
De omgeving, de omstandigheden worden op die manier een kans voor jou, om op jouw authentieke manier te reageren.

Executive coaching

Impact vanuit je Essentie.

Die leider, directeur of CEO die vanuit zijn Essentie denkt en doet is authentiek en heeft de meeste impact.
Je Essentie heeft van nature overzicht, straalt rust en vertrouwen uit en kent de kracht van het soms even ‘niet weten’. Kwaliteiten die leiden tot de antwoorden op je uitdagingen.
Tijdens onze gesprekken ga je je eigen Essentie steeds meer ervaren en benutten.

Bewust zijn als poort naar succes.

Helicopterview, reflecteren, afstand nemen, zijn allen voorbeelden van bewust – zijn. Bewust zijn stelt je in staat te schakelen. Schakelen tussen enerzijds snel handelen en beslissen, efficiënt zijn en anderzijds kunnen vertragen en ontspannen om effectief te zijn. In staat zijn te schakelen, rust en vertrouwen uitstralen, zijn fundamentele kenmerken van een excellent leider.

Procesbegeleiding

Diversiteit als kritische succesfactor

Groepen en (management) zijn een wezenlijk onderdeel van een organisatie. De rollen die zij hebben te vervullen worden steeds complexer en de druk op de leden en de teams neemt toe.
De mens is een sociaal dier en krijgt zijn betekenis juist door interactie en samenwerken. Diversiteit aan kwaliteiten is een kritische succesfactor, de samenwerking wordt er niet altijd gemakkelijker door. Hoe kun je optimaal gebruik maken van de verschillende persoonlijkheden en hun kwaliteiten?
Tegelijkertijd heeft de mens ook de behoefte aan individualiteit en autonomie. Zo is er voortdurend sprake van wisselwerking tussen individu en groep. De ontwikkeling van de groep en de groepsdynamische processen zijn aan wetmatigheden gebonden. De complexiteiten waar de groep mee te maken heeft en de individuele verschillen in doelen en belangen kunnen het groepsproces en – functioneren versterken en belemmeren. 
Mijn begeleiding richt zich op die wetmatigheden en de groepsdynamische processen waar groepen mee te maken hebben.

Teamontwikkeling

Om te versnellen dien je eerst te vertragen: Dr. Cees van der Zwan

Als je als team vastloopt of wanneer je een cultuurverandering met je team wilt kan een spiegel van buitenaf je weer op pad helpen. Ieder team heeft te maken met bepaalde patronen, gedragskenmerken, waar het zich niet bewust van is, waardoor de verschillen tussen de teamleden onvoldoende worden gebruikt. Sommige patronen zijn effectief en andere werken contraproductief. Om de patronen boven tafel te krijgen en stappen te kunnen zetten is het veelal nodig een ‘objectieve spiegel’ uit te nodigen. Zodra je echt begrijpt dat ieder zijn eigen werkelijkheid heeft, neem je steeds minder wat er gebeurd persoonlijk. Je gaat steeds meer écht luisteren naar elkaar en samen tot oplossingen komen.
Die spiegel kan ik voor je zijn.