Waar ik in de relatie in geloof en hoe ik denk:

  • Ik verbind mij met jou en jouw organisatie;
  • We bouwen aan partnership;
  • Maken pragmatische en toetsbare afspraken;
  • We zeggen wat gezegd dient te worden;
  • We gaan gezamenlijk commitment aan;
  • We hebben voortdurend afstemming en monitoring;

Geworteld zijn in je Essentie

betekent leven in vrijheid.

Uitgangspunten:

– Je wordt onvoorwaardelijk geaccepteerd;
– Gebruik van evidence based methoden;
– Transparant, vertrouwen en veiligheid.