Diversiteit als kritische succesfactor

Groepen en (management) zijn een wezenlijk onderdeel van een organisatie. De rollen die zij hebben te vervullen worden steeds complexer en de druk op de leden en de teams neemt toe.
De mens is een sociaal dier en krijgt zijn betekenis juist door interactie en samenwerken. Diversiteit aan kwaliteiten is een kritische succesfactor, de samenwerking wordt er niet altijd gemakkelijker door. Hoe kun je optimaal gebruik maken van de verschillende persoonlijkheden en hun kwaliteiten?
Tegelijkertijd heeft de mens ook de behoefte aan individualiteit en autonomie. Zo is er voortdurend sprake van wisselwerking tussen individu en groep. De ontwikkeling van de groep en de groepsdynamische processen zijn aan wetmatigheden gebonden. De complexiteiten waar de groep mee te maken heeft en de individuele verschillen in doelen en belangen kunnen het groepsproces en – functioneren versterken maar ook belemmeren. 

Mijn begeleiding richt zich op die factoren die bij High Performance teams hoog scoren. De ontwikkeling van de sociale en functionele aspecten zijn cruciaal voor een team.

Ik ga uit van de groep en heb oog voor het individu. Juist die ene afwijkende mening kan de groep naar een nieuw niveau brengen. Weerstand, indien goed ingezet, is een kwaliteit waar een team niet zonder kan. Het geeft aan welke aspecten nog onvoldoende zijn toegelicht of uitgewerkt.